نظافت منزل

جزئیات سفارش را به دقت تکمیل و در صورت امکان توضیحات کامل از خدماتی که می‌خواهید را ارائه کنید تا دستیاران ما بتوانند خدمات مورد نظر شما را به بهترین شکل انجام دهند. هزینه لوازم مصرفی که توسط دستیار تهیه می‌شود با ارائه فاکتور به صورت جداگانه محاسبه می‌شود. در صورت عدم مراجعه دستیار در زمان تعیین شده با پشتیبانی اویم تماس بگیرید. هزینه قطعی این خدمت بعد از بازدید کارشناس و به نسبت مواد مصرفی و کار انجام شده تعیین می‌شود. هزینه خدمات صفرشویی به صورت VIP‌ بوده و بعد از بازدید متخصص تعیین می‌شود. انشعاب برق حداکثر در 20 متری محل شستشو نیاز است. برای سرویس روشویی، سطح خودرو باید از لکه‌های ضخیم پاک شده باشد.

خدمات این سرویس

روشویی

توشویی

موتورشویی

صفرشویی

نمایش همه خدمات عدم نمایش همه خدمات

تعرفه های این سرویس

موتورشویی سواری

موتورشویی شاسی بلند

موتورشویی کامیون

توشویی و صفرشویی

۰ تومان

۰ تومان

۰ تومان

۰ تومان

نمایش همه تعرفه ها عدم نمایش همه تعرفه ها