نظافت منزل

خدمات این سرویس

اجاره ظروف و ملزومات مراسم

کرایه لوازم صوتی

اعزام نیروی پذیرایی آقا و خانم

انجام تزئینات و دکوراسیون

نمایش همه خدمات عدم نمایش همه خدمات

تعرفه های این سرویس

نمایش همه تعرفه ها عدم نمایش همه تعرفه ها