نظافت منزل

خدمات این سرویس

دوخت پرده ساده، پیله دار و والان پرده

تعمیر و نصب ملزومات پرده، چوب پرده، کتیبه، تاج پرده

تعمیر و نصب پرده لوردراپه، کرکره ای، شید، زبرا و...

تعمیر و نصب پرده پارچه ای، کلاسیک و مدرن

نمایش همه خدمات عدم نمایش همه خدمات

تعرفه های این سرویس

نمایش همه تعرفه ها عدم نمایش همه تعرفه ها