نظافت منزل

حداقل زمان ارائه خدمت در این سرویس 4 ساعت می‌باشد. جزئیات سفارش را به دقت تکمیل و در صورت امکان توضیحات کامل از خدماتی که می‌خواهید را ارائه کنید تا دستیاران ما بتوانند خدمات مورد نظر شما را به بهترین شکل انجام دهند. هزینه لوازم مصرفی که توسط دستیار تهیه می‌شود با ارائه فاکتور به صورت جداگانه محاسبه می‌شود. حدالامکان سفارشات خود را یک روز قبل ثبت کنید. در صورت عدم مراجعه دستیار در زمان تعیین شده با پشتیبانی اویم تماس بگیرید.

خدمات این سرویس

نظافت راه پله

نظافت حیاط

نظافت پارکینگ

نظافت آسانسور

نمایش همه خدمات عدم نمایش همه خدمات

تعرفه های این سرویس

تا 4 طبقه+پارکینگ

هر طبقه اضافی

۰ تومان

۰ تومان

نمایش همه تعرفه ها عدم نمایش همه تعرفه ها